Historiek - Amarylliskoor - Alken

Ga naar de inhoud

Historiek

Het Amarylliskoor groeide uit het vroegere kerkkoor van Alken centrum. Vóór 1977 verzorgde dit koor voornamelijk de vieringen in de kerk. In het najaar van 1977 richtten Ludo Verjans en enkele dynamische leden uit het vroegere kerkkoor, het Amarylliskoor op. Ludo staat er nu onafgebroken 42 jaar voor! Er werden nieuwe leden aangezocht en het repertorium werd uitgebreid.

Tot op heden vinden de repetities plaats op maandagavond van 20 tot 22u. In de jaren tachtig kende het koor een terugloop van het aantal zangers. Er waren vooral te weinig vrouwenstemmen. In 1989 kwamen enkele muzikale koppels het koor versterken, en daarop volgden enkele jonge vrouwen van het jeugdkoor. Sindsdien is het ledental alleen maar gestegen tot een absoluut record van 46 op dit ogenblik.

Ook muzikaal was er een grote evolutie, van kerkmuziek naar profane muziek, van missen naar aperitief-, benefiet- en thema-concerten, meer en meer in samenwerking met andere koren en muziekensembles. De muzikale hoogtepunten waren wellicht op 11 november 2014  met het concert ‘In Flanders Fields’, waar een gelegenheidsensemble van 20 muzikanten, samen met het koor voor een 550-tal muziekliefhebbers optrad. En verder het concert van 11 nov 2018 “ De Groote Oorlog”, voor een even groot publiek met twee koren en groot orkest en solisten.

Naast grote aandacht voor het muzikale streeft het enthousiaste bestuur naar een vriendschappelijk kader binnen het koor. Zo durven de repetities wel eens uitlopen (elke gelegenheid is goed om de stem te smeren!) en worden er regelmatig activiteiten van uiteenlopende aard voor partner en kinderen georganiseerd.
Zeker te vermelden zijn onze jaarlijkse fietstocht naar Oetersloven, de koor-BBQ in juni en de culinaire nieuwjaarsrecepties. Ook de reizen naar Alken aan de Moezel, het koorweekeinde in Nieuwpoort en onlangs nog onze jubileumreis naar de Champagne, met optredens in Epernay en in de kathedraal van Reims werden zeer gesmaakt.

Terug naar de inhoud